www.sarkanyugyved.hu | sárkányügyvéd.hu | sárkány ügyvédi iroda | Budapest,Székesfehérvár |
Dr. Sárkány Gergely ügyvéd, társasági szakjogász - Sárkány Ügyvédi Iroda honlapja
Elérhetőség: +36-70/313-84-72 ,iroda@sarkanyugyved.hu, sarkanyugyved@datatrans.hu
Trade Center Irodaház 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. 2. emelet 209.
Működési terület: Budapest, Székesfehérvár
Tevékenységi kör, szolgáltatásaink:
Társasági jog és Cégjog, Tanácsadás társasági és cégjogi ügyekben, Jogi átvilágítás, Cégalapítás
Valamennyi társasági forma létesítő okiratának és azokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, képviselet cégeljárásban, Változásbejegyzési eljárás, Cégek létesítő okiratainak módosítása, kapcsolódó dokumentumok elkészítése, képviselet cégeljárásban,Társasági események ütemezése, jogi dokumentumainak előkészítése és teljes körű lebonyolítása,Rendes és rendkívüli Közgyűlések, Taggyűlések, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági, Audit Bizottsági ülések, Szabályzatok elkészítése, Cégek társasági jogi szempontból szükséges szabályzatainak elkészítése (SZMSZ, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági, Audit Bizottsági ügyrend, stb.), Szindikátusi szerződések elkészítése, Átalakulás jogi dokumentumainak előkészítése és lebonyolítása, Cégek formaváltása (Bt-ből Kft., Kft-ből Rt. stb.), Cégek egyesülése (összeolvadás, beolvadás), Cégek szétválása (szétválás, kiválás), Tulajdonszerzés működő társaságban, vállalatfelvásárlás, Jogi átvilágítása társaságnak, Üzletrész és részvény adásvételi szerződések illetőleg valamennyi kapcsolódó dokumentáció elkészítése, Társasági viták rendezése peren kívül és peres úton
Társasági határozat bírósági felülvizsgálata, Vállalt vagyoni hozzájárulás nem teljesítse, Tagkizárás, Kisebbségi jogok érvényesítése, törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése stb., Társaságok megszűntetésének lebonyolítása
Végelszámolás, Felszámolási eljárás, Értékpapírjog, Zártkörű és Nyilvános Értékpapír-kibocsátás, Tanácsadás, Képviselet, kérelmek elkészítése (BÉT, PSZÁF, KELER), Kereskedelmi jog tanácsadás,szerződések szerkesztése és véleményezése (vállalkozói, szállítói , üzemeltetési stb.), Követelésérvényesítés-tanácsadás,Közvetítő tárgyalások lebonyolítása, Követelésérvényesítés peren kívül és peres úton (felszámolási eljárás, fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás), Ingatlanjog-tanácsadás, Ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése, Bérleti, használati, haszonbérleti stb. szerződések szerkesztése, Társasházak alapítása, Munkajog-tanácsadás, Cég munkajogi átvilágítása, Munkajogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítése, Kollektív szerződések, Szabályzatok elkészítése, Perbeli képviselet, Jogvita, közvetítő tevékenység és perbeli képviselet, Közvetítés a felek között, Peren kívüli megállapodások szerkesztése, megtárgyalása, Perbeli képviselet, Non-profit társaságok joga, Egyesületek, alapítványok létrehozása képviselete, Családjog, Öröklési jog, Bontóper, Vagyonközösség megosztása, Házassági vagyonjogi szerződések, Örökléssel kapcsolatos szerződések, Végrendeletek, Képviselet hagyatéki tárgyaláson...
Készítette: BÉZÉPC